Volg je pakket Inloggen

Onze partners en samenwerkingen

Wij werken graag samen met partners die ons versterken. En andersom.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Daarom gaan wij graag samenwerkingen aan met organisaties die zich hard maken voor dezelfde zaken als wij. Samen fietsen we de wereld schoner en socialer.

Business Post

Business Post, ook bekend als de Coöperatieve Zakelijke Post Nederland (CZPN), is een organisatie waarbinnen zo’n 40 sociale postbedrijven samenwerken. Al deze bedrijven voeren de Wet sociale werkvoorziening uit, die regelt dat mensen met een (lichamelijke, verstandelijke of psychische) afstand tot de arbeidsmarkt op een zo regulier mogelijke en individueel aangepaste arbeidsplek kunnen werken. Binnen deze samenwerking worden poststukken die bestemd zijn voor elkaars bezorgregio onderling uitgewisseld. Hierdoor blijft het werk gegarandeerd binnen Business Post en versterken de sociale postbedrijven elkaar onderling.

Lees meer over Business Post

Fietskoerierpartners

Wij bezorgen pakketten samen met lokale fietskoerierpartners. Cycloon werkt nauw samen met inmiddels 20 professionele fietskoerierbedrijven. Met elkaar vormen we het grootste fietskoeriernetwerk ter wereld, met vestigingen in meer dan 60 steden. En dat aantal breiden we uit.

Bekijk alle fietssteden

PSO Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO. Het meet objectief de mate van sociaal ondernemen en maakt dit zichtbaar. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Cycloon heeft de PSO Trede 3 | 30+ certificering. Dit betekent dat wij tot de 10% best presterende bedrijven behoren en minimaal 30% van ons personeelsbestand bestaat uit mensen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Lees meer over PSO Nederland

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is de aanjager van de groeiende beweging van sociaal ondernemers in Nederland. Het hebben van maatschappelijke meerwaarde is hierbij het uitgangspunt. Sociale ondernemingen leveren net als elke andere onderneming een product of dienst en hebben een verdienmodel. Geld verdienen is voor deze ondernemers echter slechts een middel om hun maatschappelijke doel te bereiken. Winst wordt hierbij gebruikt om hun missie waar te maken.

Social Enterprise NL verbindt sociaal ondernemers die toewerken naar een inclusieve en circulaire economie, waar voor iedereen winst wordt gecreëerd. Daarnaast zorgen ze voor herkenning en erkenning van de social enterprise sector en pleiten zij voor een gunstiger ondernemingsklimaat. Met ons lidmaatschap richten wij ons nog bewuster op het hebben van impact op de maatschappij. Daarnaast dragen we graag ons steentje bij om de kennis en ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan te delen binnen deze sector.

Lees meer over Social Enterprise NL

Sociale werkvoorzieningen

Vanuit verschillende sociale werkvoorzieningen zijn collega’s bij Cycloon gedetacheerd. Ook met hen werken wij nauw samen. Onze bedrijfsleiders en interne jobcoaches bieden de dagelijkse begeleiding op maat en worden hierin ondersteund door jobcoaches en personeelsconsulenten vanuit sociale werkvoorzieningen. Zij komen geregeld langs op onze vestigingen om persoonlijke gesprekken – zowel arbeid gerelateerde zijn als over privézaken – met medewerkers te voeren. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt op alle vlakken worden ondersteund. En zich hierdoor optimaal kunnen ontplooien binnen ons bedrijf en met plezier naar hun werk gaan.

Samenwerkingen en partners

Verschil maken

Samen fietsen we de wereld mooier

Wil je advies om zorgvuldig, duurzaam, sociaal en snel pakketten te versturen? Neem contact op, we helpen je graag!

Zakelijk contact

Wij zoeken fietskoeriers!
Hou je van fietsen, werk je het liefst buiten en zoek je een flexibele (bij)baan? Kom bij ons pakketten bezorgen!

Bekijk de vacatures >