Social Enterprise NL

Sinds 2015 is Cycloon lid van Social Enterprise NL: de aanjager van de groeiende beweging van sociaal ondernemers in Nederland.

YouTube: Social Enterprise NL

Social Enterprise NL definieert sociaal ondernemers als ondernemers die hun maatschappelijke doelstelling in hun bedrijfsvoering voorop stellen. Het hebben van maatschappelijke meerwaarde is hierbij het uitgangspunt. Sociale ondernemingen leveren net als elke andere onderneming een product of dienst en hebben een verdienmodel. Echter is geld verdienen voor deze ondernemers slechts een middel om hun maatschappelijke doel te bereiken. Winst wordt hierbij gebruikt om hun missie waar te maken.

Social Enterprise NL verbindt sociaal ondernemers die toewerken naar een inclusieve en circulaire economie, waar voor iedereen winst wordt gecreëerd. Daarnaast zorgen ze voor herkenning en erkenning van de social enterprsie sector en pleiten zij voor een gunstiger ondernemingsklimaat.

Met ons lidmaatschap willen wij ons nog bewuster richten op het hebben van impact op de maatschappij. Daarnaast dragen we graag ons steentje bij om kennis en ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan te delen binnen deze sector.