Duurzaamheid

Sinds de start van Cycloon Post in 2012 is het nodig om op een andere manier naar onze bedrijfsvoering en de bijhorende ecologische voetafdruk te kijken. Inmiddels hebben we 22 postvestigingen en 9 fietskoeriervestigingen en zijn we snel groeiend. Onder andere de uitwisseling van post tussen deze vestigingen zorgt voor een logistiek netwerk waarbij de afstanden te groot zijn om per fiets uit te kunnen voeren. Daarmee is onze voetafdruk sindsdien een stuk groter geworden.

Die extra vervoersbewegingen zijn niet de enige factoren die bijdragen aan een grotere voetafdruk. Met ook een groeiende groep Cycloners verbruiken we meer papier, meer energie, meer koffie en bouwen we meer fietsen, schaffen we meer bedrijfskleding aan en bestellen we meer computers en telefoons.

Innoveren is de uitdaging!

Daarom hebben we een Milieu & Duurzaamheidsbeleid uitgewerkt. Hierin geven we aan wat we belangrijk vinden en waar we de komende jaren aan willen werken. Om het beleid verder te kunnen invullen en uitwerken hebben we een doel gesteld:

          “De totale bedrijfsvoering en vervoersstromen van Cycloon zijn in 2025 volledig CO2 neutraal”

Het houdt onder andere in dat alle auto’s in 2025 elektrisch rijden en de energie die we verbruiken in de panden van hernieuwbare bronnen moet komen zoals zonne-, wind- of bio-energie.

Vijf pijlers

Om aan de gang te kunnen met het hoofddoel hebben we een vijftal pijlers vastgesteld, waarmee we voortgang kunnen meten en korte-termijndoelen kunnen stellen voor de verschillende thema’s. Die pijlers zijn:

1. Fietsen maakt de wereld mooier
We hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om meer te kunnen vervoeren op de fiets. Dagelijks nog verbazen we klanten en publiek. Op deze manier kunnen we auto’s vervangen door fietsen. Als het volume of de afstand toch te groot is, willen we kiezen voor een zo’n groen mogelijk alternatief. 

2. Circulair-to-Cycloon
Bij Cycloon staan we voor een afname van producten. Natuurlijk hebben we, om ons werk uit te voeren, veel producten nodig, maar bij de keuze in het soort product zullen we bij de aanschaf werken volgens het cradle to cradle principe. Oude fietsframes gaan naar de oud-ijzerboer en fietsbanden doen dienst als spanband. We zullen kijken waar het product vandaan komt en als het op of niet meer bruikbaar is waar het vervolgens heengaat. 

3. Prettig werkklimaat
We willen allemaal een prettige werkplek hebben, maar zullen meer bewust moeten worden van de energie die we verbruiken. Zo hebben we automatische lichtschakelaars en gebruiken enkel hernieuwbare energiebronnen als groene stroom en -gas. Onze nieuwe panden zijn voorzien van LED-verlichting en in onze nieuwe panden wordt het gefaseerd ingevoerd.

4. Bewustzijn creëren extern en intern
Ieder Cycloonlid heeft in zijn of haar werkzaamheden een verantwoordelijkheid om het beleid te laten slagen. Een voorwaarde is dat iedereen op de hoogte is van het beleid en zijn of haar bijdrage. Met de groeiende groep medewerkers ligt hier een grote uitdaging. Onze fietskoeriers zijn in de steden niet meer uit het straatbeeld te denken. De groengas auto’s zijn ook als zodanig te herkennen. Hiermee proberen we ook buiten de organisatie duidelijk te maken wat we belangrijk vinden. Maar ook deze website helpt daaraan mee en het jaarlijkse Sociaal- & Duurzaamheidsverslag. 

5. Innoveren en lef tonen
We willen vooroplopen en daarom zullen we moeten innoveren. We helpen andere fietskoerierbedrijven in Nederland om ook stappen te zetten, zo bieden we deze partners de mogelijkheid vrachtfietsen bij ons te leasen en verkopen we materialen zoals op maat gemaakte afsluitbare bakken voor op de transportfietsen.
Ook voor klanten staan de trappers niet stil: we hebben HUBS gecreëerd in een aantal steden waardoor vervoerders voor bezorgingen in de binnenstad de stad zelf niet meer in hoeven. We willen nog meer expert worden op de ‘first & last mile’. Met de gemeentes waar we vestigingen hebben willen we om tafel om te praten over stedelijke leefbaarheid, duurzaamheid in de binnenstad en de rol van de fiets(ers) daarin.

Duurzaamheidsverslag

Aan het einde van elk jaar evalueren we het afgelopen jaar en stellen we doelen op voor het volgende jaar. Deze evaluatie en vooruitblik vormen het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag. Dit verslag zullen we jaarlijks ook hier publiceren, zodat andere geïnteresseerden ons kunnen volgen.