24 mei 2018

AVG implementatie Cycloon Post & Fietskoeriers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei van toepassing en scherpt de regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens flink aan. De AVG vraagt hierbij om een actieve houding van organisaties. Ook Cycloon Post & Fietskoeriers geeft gehoor hieraan.

Het zit in het DNA van Cycloon om als postverwerker veilig om te gaan met persoonsgegevens. We hebben daarom actief toegewerkt naar een privacybeleid dat voldoet aan de AVG. Middels een korte Q&A scheppen wij hier meer duidelijkheid over.

Welke persoonsgegevens verwerkt Cycloon? 
Er valt te denken aan:

  • De persoonsgegevens die verwerkt worden voor een correcte uitvoering van onze post- en koeriersdiensten. Denk dan aan de persoonsgegevens op de fysieke post, maar ook aan ons online systeem waar pakketten aangemeld worden.
  • De verwerking van persoonsgegevens van ons personeel ten behoeve van onder andere de salarisadministratie.
  • De verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en contacten ten behoeve van de administratie en facturatie.

Welke concrete maatregelen neemt Cycloon om de persoonsgegevens te beschermen?
In een notendop kunnen de volgende maatregelen onderscheiden worden:

  • Cycloon heeft een geregistreerde Functionaris Gegevensbescherming die erop toeziet dat aan de regels van de AVG voldaan wordt.
  • Cycloon heeft protocollen geschreven voor het geval er zich een datalek voordoet en zal hier transparant over zijn richting de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.
  • Cycloon ziet er scherp op toe dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor een gerechtvaardigd doel en daarna niet bewaard worden.
  • Cycloon heeft de toegang tot de persoonsgegevens goed geregeld. Denk dan aan een verscherpt wachtwoordenbeleid, maar ook het sturen van sleutelverklaringen naar medewerkers.
  • Cycloon heeft middels verwerkersovereenkomsten met klanten en partners duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
  • Cycloon beseft dat de bescherming van persoonsgegevens een on-going proces is. De Functionaris Gegevensbescherming zal regelmatig controleren of ons beleid up-to-date is en waar nodig in samenwerking met collega’s maatregelen nemen.

Bij wie kunt u terecht voor meer vragen over het beleid van Cycloon omtrent de bescherming van persoonsgegevens?
Cycloon heeft een bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerde Functionaris Gegevensbescherming. Op dit moment is dat Alex van Eyck. Hij is voor vragen te bereiken via fg@cycloon.eu, of 06-14617430.

Daarnaast verwijzen wij graag u naar onze privacy policy dat te vinden is op cycloon.eu.