Sociale werkvoorziening

Cycloon werkt nauw samen met sociale werkvoorzieningen waar vanuit onze medewerkers bij onze verschillende vestigingen gedetacheerd zijn.

Om begeleiding op maat te kunnen bieden aan onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt komen geregeld jobcoaches en personeelsconsulenten vanuit sociale werkvoorzieningen langs op onze vestigingen om persoonlijke gesprekken te voeren met medewerkers. Hier kunnen werknemers zowel arbeidsgerelateerde als privézaken mee bespreken. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze medewerkers op alle vlakken worden ondersteund, dat zij zich optimaal kunnen ontplooien binnen ons bedrijf en dat zij met plezier naar hun werk gaan.